చూసిన ప్రతీ అమ్మాయిని పరిచయం చేసుకోవాలి అనుకోవడం ఆకర్షణ కానీ ఏ అందమైన అమ్మాయిని చూసినా నువ్వు ప్రేమించే అమ్మాయే గుర్తుకు రావడం నిజమైన ప్రేమ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here