గెలిచినపుడు జ్ఞాపకాలు మిగులుతాయి ఓడినప్పుడు అనుభవాలు మిగులుతాయి కానీ గెలుస్తామో ఓడతామో తెలియని ప్రేమలో పడితే మాత్రం కన్నీళ్ళే మిగులుతాయి

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here