ప్రేమలో ఓడిపోవడం అంటే ప్రేమించిన మనిషికి దూరమవడం ప్రేమను వదులుకోవడం కాదు కాలం మనిషిని మార్చినా మనిషిలోని జ్ఞాపకాలను ఎప్పటికీ మార్చలేదు

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here